Statistika náštěvnosti
TOPlist
QR Code
Mapa odkud přišli
Vítejte
Buďte vítáni na oficiálních stránkách SDH a JSDH Černá Hora! Dozvíte se zde vše podstatné, co se děje v jednotce a ve sboru. Pro příspívání do fóra a psaní komentářů, je třeba být registrován. Registraci provedete [url=/register.php]zde.[/url] Příjemný pobyt Vám přeje celý team www.hasicicernahora.cz !
Hiearchie článků
Rozcestník » Sport - SDH Černá Hora » Zpráva činnosti týmu ŽEN
Zpráva činnosti týmu ŽEN

Májatým 2011 (Dru??stvo ??en SDH ?erná Hora)

I v lo??ském roce se dru??stvo ??en SDH ?erná Hora zú?astnilo seriálu Kryštof Cup - Velká cena blanenska v po??árním útoku pod vedením Michala Bílka a Martina Poděbradského, kterým byli pomocníky i Martin Bílek, Václav Zedek, Aleš Sehnal, Aleš Šabr??ák, a Pavel Šabr??ák. Všem jmenovaným bych chtěla na úvod poděkovat jménem celého týmu za jejich podporu a pevné nervy, které na naše tréninky ob?as pot?ebují.

Oproti let??m minulým se nám poda?ilo odjet všech 12 závod?? za?azených do Velké ceny. Ji?? v úvodním závodu v Horním Po?í?í se zúro?ila zimní p?íprava a my jsme obsadily 5. místo. Následoval závod v Bo?itově, kde na nás ?ekalo místo 6. Velké p?ekvapení nás potom ?ekalo ve t?etím závodu seriálu – v Šoš??vce. Zde se nám povedlo i p?es velkou nep?íze?? po?así získat sice nepopulární bramborovou medaili, ovšem radost z tak skvělého umístění tuto skute?nost zcela zastínila. Následovaly závody další, kde jsme se stále umis??ovaly v první desítce. Výjimkou byly pouze dva závody – v ?ernovicích a Něm?icích, kde jsme z??staly bez bodu. Závěr sezóny pat?il opět Sudicím, kde si Májatým dolétl pro 6. místo v závodě a s celkovým po?tem 75 bod?? také pro 8. místo v kategorii ??en VCB, co?? je o t?i p?í?ky lepší ne?? lo??ské umístění na 11 místě ke kterému sta?ilo 49 bod??. Z toho plyne, ??e celá ??enská ?ást ligy posko?ila s výkonností o pár p?í?ek nahoru a my naštěstí posko?ily s ní.

Tým běhá v ji?? tradi?ní sestavě. Na koši Hanka Šabr??áková, nará??ka Lucie Sehnalová, stroj pat?il mně, bé?ka Peti Škrabalové, na rozdělova?i se st?ídala Mar??a Bílková s Ivou Balá?ovou a proudy obstaraly Katka Bílková a Dar?a Sejbalová. V nadcházející sezóně po?ítáme také s „návratem ztraceného syna – tedy spíše dcery“ Jany Procházkové, která vynechala 2 sezóny kv??li zdravotním problém??m a ještě se rýsuje posila v Pet?e Dvo?ákové, která zkon?ila díky věku s mláde??í a zatím to vypadá ??e v tohle sportu chce i nadále pokra?ovat.

Jako tým jsme se také podílely na organizaci a hladkém pr??běhu hasi?ského plesu v únoru, na za?átku prázdnin jsme vypomáhaly na letním tábo?e v Hab?í a na konci ?ervence potom spolu s kluky uspo?ádali dnes ji?? tradi?ní ?och na ??ernovníku, který se i p?es opětovnou nep?íze?? po?así vyda?il.

Od ?íjna ka??dý pátek navštěvujeme školní tělocvi?nu spolu s děv?aty ze ??ernovníka, kde zlepšujeme svoji fyzickou kondici do nadcházející sezóny, kde hodláme úto?it opět na p?ední pozice VCB.

Mája tým

Komentáře
Žádné komentáře byly zveřejněny.
Odeslat komentář
Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
Panel článků
  Článek Autor Datum Přečteno
Výjezd JSDH Černá Hora - Technická pomoc, odstranění stromu
Výjezdy 2017
hynek kotlan
30.10.2017 20:54:10409
Výjezd JSDH Černá Hora - Technická pomoc, odstranění stromu
Výjezdy 2017
hynek kotlan
30.10.2017 19:49:59465
Výjezd JSDH Černá Hora - Technická pomoc, odstranění stromu
Výjezdy 2017
hynek kotlan
30.10.2017 19:44:45461
Výjezd JSDH Černá Hora - Technická pomoc, odstranění stromu
Výjezdy 2017
hynek kotlan
30.10.2017 19:32:41481
Výjezd JSDH Černá Hora - Technická pomoc, odstranění stromu
Výjezdy 2017
hynek kotlan
30.10.2017 19:32:04486

Celkem článků: 424 :: Celkem kategorií: 21
 
Poslední komentáře
...

TOP 10 - Nejčtenější články
ČtenoNázev článkuKategorie
4471 Ples SDH Černá Hora Pozvánky
4342 Výjezd 14. 6. 2006 Výjezdy 2006
4259 Výjezd 12. 1. 2011 Výjezdy 2011
4187 Výcvik pilařů Selkov - kácení kaštanů Výcvik jednotky
4142 Výjezd JSDH Černá Hora - Požár, lesní porost - BZENEC Výjezdy 2012
4047 Výjezd JSDH Černá Hora - Požár Průmyslové, zemědělské objekty, sklady Výjezdy 2012
4021 Výjezd JSDH Černá Hora - Odstranění stromů Výjezdy 2012
3545 Výjezd JSDH Černá Hora - Požár, nízké budovy Výjezdy 2012
3283 Zpráva činnosti týmu ŽEN Sport - SDH Černá Hora
3261 Výjezd JSDH Černá Hora - Požár, nízké budovy Výjezdy 2012
Nejnovější články
Výjezd JSDH Černá...
Výjezd JSDH Černá...
Výjezd JSDH Černá...
Výjezd JSDH Černá...
Výjezd JSDH Černá...
Nedávná přítomnost
Administrátoři:
[A] Michal Montik Bilek 143 Týdnů
[A] Ivo Kalvoda 143 Týdnů
[A] Darek Sejbal 143 Týdnů

Členové:
[Č] hruska 143 Týdnů
[Č] Pavel Sabrnak 143 Týdnů
[Č] petr poda 143 Týdnů
[Č] filip kubelka 143 Týdnů
[Č] ales vladik 143 Týdnů

» Zobrazit další členy «


[Č] Petr Jerabek 144 Týdnů
[Č] lukas1 144 Týdnů
[Č] Jiri Sabrnak 144 Týdnů
[Č] JAKUB 144 Týdnů
[Č] Vlasta 144 Týdnů
[Č] Vena 145 Týdnů
[Č] Alda Sehnal 145 Týdnů
[Č] bora 153 Týdnů
[Č] Hoja 158 Týdnů
[Č] dalin 182 Týdnů


Radar ČHMÚ
Název obrázku
Název obrázku
Název obrázku

Název obrázku